Platforma e-learningu w firmie – 6 korzyści dla biznesu w dobie zmian 

Platformy e-learningu zrewolucjonizowały sposób, w jaki się uczymy i nic dziwnego, że bardzo szybko przyjęły się w większości branż. 

Wraz z globalnymi zmianami na świecie takimi, jak:

 • szybko postępująca informatyzacja społeczeństw, 
 • ekspansja globalnych korporacji, która pociąga za sobą wielokulturowość,
 • ale również mniej spodziewanymi zmianami, jak pandemia Covid-19,

...zmieniła się też natura pracy.

Wyzwania współczesnego środowiska pracy

Współczesne środowisko pracy musi być dostosowane do tych wymogów i podjąć takie wyzwania, jak: 

 • personalizacja, czyli dostosowanie stylu komunikacji do konkretnej osoby oraz uwzględnienie różnic w kulturowych,
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb członków zespołu,
 • umożliwienie pracy zdalnej pracownikom, który przenoszą się między siedzibami firmy (lub z uwagi na liczne delegacje), 
 • przeniesienie środowiska pracy do domu (home-office),
 • uwzględnienie najnowszych technologii i urządzeń takich, jak smartfony, tablety w codziennej pracy,
 • zapewnienie sprawnego onboardingu nowym pracownikom,
 • uwzględnienie znacznej rotacji pracowników, która nie dotyczy już tylko pokolenia “X”, czy “Y”, ale również tzw. “białych kołnierzyków” (patrz źródło).

Nowy sposób nauki - platforma e-learning odpowiedzią na “nowe czasy”

Platformy e-learningu pozwalają nie tylko korporacjom, ale również firmom z sektora MŚP obniżyć koszty związane z powyższymi efektami, ale też niwelować negatywne skutki fluktuacji pracowników dzięki zwiększeniu ich motywacji i zaangażowania.

W jaki sposób e-learning przyczynia się do zwiększenia zaangażowania?

Według badań dotyczących obszaru Europy Wschodniej z Raportu Gallupa z 2017 tylko 15% pracowników charakteryzuje wysoki poziom entuzjazmu i zaangażowania w swoją pracę.

Oznacza to, że średnio 85% ludzi idzie do pracy, bo musi, a nie dlatego, że lubi.

Raport Gallupa 2017 wskazuje, że:

85%
słabe zaangażowanie

85% pracowników jest słabo, albo wcale niezaangażowana

37%

37% pracowników potrzebuje natychmiastowych działań, które pozytywnie wpłyną na ich doświadczenia z pracodawcą

15%
całkowite zniechęcenie

15% pracowników jest całkowicie zniechęcona

“Praktyki zarządzania, które nie dają pracownikom poczucia rozwoju osobistego mogą skłonić wielu do rozważenia emigracji”

22% rezydentów Polski rozważało w 2017 r. wyjazd z kraju w celu poprawy perspektyw zawodowych.

“...wschodnioeuropejscy pracodawcy przykładają wyraźnie mniejszą wagę do wskaźnika zaangażowania określonego jako “W pracy znajduje się ktoś, kto wspiera mój rozwój”. Ten wniosek obrazuje brak skupienia się na przyszłości pracowników wewnątrz organizacji, co może sprawiać, że będą oni szukali tej przyszłości poza organizacją”.

Jak platformy e-learningu wpływają na zwiększone zaangażowanie pracowników?

Jak sugeruje cytowany Raport Gallupa, jednym z rozwiązań zwiększających zaangażowanie jest położenie większego nacisku na rozwój osobisty pracowników w ramach organizacji i skupienie się na czymś, co Gallup określa, jako Employee Experience.

Elementami Employee Experience są:

 • angażowanie (engage),
 • wykonywanie (perform),
 • rozwój (develop).

Platforma e-learningu wpływa bezpośrednio na 2 z tych obszarów oraz po części usprawnia wykonywanie zadań i dostarczanie lepszych rezultatów, dzięki podwyższaniu kompetencji pracowników.

Platformy e-learningu, zwłaszcza te oparte na grywalizacji, pomagają odwrócić negatywne tendencje związane z fluktuacją personelu.

Pomagają też przywiązać pracowników do firmy, dzięki bardziej świadomemu i ukierunkowanemu inwestowaniu w proces ich rozwoju osobistego, który daje poczucie spełnienia zawodowego i bycia częścią zespołu i danej organizacji.

Relacje a zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie bierze się przede wszystkim z relacji. Nie jest to jednorazowe zdarzenie, tylko proces wynikający z budowania i zacieśniania relacji w pracy. 

Pozostawieni sobie pracownicy tracą zaangażowanie w pracę i spada ich motywacja. Proces rozwoju pracowników powinien być wspierany przez pracodawcę, zwłaszcza, że… 

zaangażowanie przychodzi przed “performingiem”, czyli przed działaniem (nawet bardzo kompetentny pracownik, nie będzie miał rezultatów w pracy bez zaangażowania).

zgrywalizowana platforma edukacyjna tablica edustrada

Edustrada - tablica wiadomości. Pozwala na wymianę informacji i pomaga zacieśniać relacje.

Platforma e-learningu - 5 korzyści dla biznesu 

Poniżej zebraliśmy 5 najważniejszych wyzwań, które zaadresuje nowoczesna platforma e-learningu i wyjaśniamy w jaki sposób to się odbywa.

1. Platformy e-learningu stawiają użytkownika w centrum

Mechanizmy wbudowane w platformy e-learningu dążą do zwiększenia rezultatów procesu rozwoju pracowników.

Efektywna platforma e-learningu osiąga ten cel poprzez:

 • Elastyczność i dopasowanie - najlepsze szkolenia są zaprojektowane w taki sposób, że materiał jest podzielony na moduły, a każdy moduł jest odrębną całością.

  Użytkownicy nie są zmuszeni do przyswojenia dużych porcji materiału natychmiast, tylko mogą przejść szkolenie we własnym trybie.Ponadto system prac domowych, quizów, czy testów ułatwia powtórki materiału.

 • Microlearning i efektywność czasowa - część systemów (między innymi Edustrada) udostępnia materiał w tak zwanych pigułkach wiedzy.

  Każda pigułka wiedzy zajmuje tylko 5 do 15 minut dziennie, przez co proces nauczania przestaje być obciążający czasowo i jest dopasowany do trybu pracy, w którym z reguły znaczna ilość obowiązków nie pozwala na dłuższe sesje skupienia.

 • Dostępność i wsparcie mobilności - współczesne platformy są projektowane w taki sposób, aby można było uzyskać do nich dostęp z każdego miejsca, o każdej porze (24/7h) i z dowolnego urządzenia.

 • Praktyczność i wsparcie rewizji - dzięki temu, że poszczególne lekcje są dostępne w systemie on-line, użytkownik może w każdej chwili powrócić do poprzednich lekcji i przypomnieć sobie dowolny materiał.

  Materiały są dostępne zawsze wtedy, gdy są potrzebne.
  Pracownik może np. odświeżyć sobie najważniejsze taktyki negocjacyjne akurat wtedy, gdy potrzebuje przygotować się do negocjacji.

 • Wsparcie job-craftingu i onboardingu - użytkownik może wybrać dowolny kurs z puli udostępnionej przez pracodawcę, co daje możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb i ścieżki zawodowej.

  To użytkownik może decydować o kompetencjach, w które chce zainwestować czas, a pracodawca ma również możliwość promowania kompetencji bardziej istotnych z punktu widzenia swojego biznesu, dzięki przyznawaniu wag punktowych, lub odznak za najważniejsze kursy.

 • Centralizacja i wsparcie dostępności - kursy e-learningowe wspierają tłumaczenia na wiele wersji językowych.

  Lekcje dostępne w centralnej bazie danych można w łatwy sposób przetłumaczyć, albo uzupełnić napisami, lub dodatkowymi ścieżkami dźwiękowymi (szczególnie cenne dla osób niewidomych).

2. E-learning wspiera różne sposoby przyswajania wiedzy

Ludzie uczą się w różny sposób, w zależności od dominującego zmysłu. Jedni są wzrokowcami, inni słuchowcami, jeszcze inni kinestetykami

 • Multimedialność
  E-learning pozwala na podawanie wiedzy z wykorzystaniem wielu kanałów, dzięki multimedialności

 • Grywalizacja
  Nawet taki kanał, jak kinestetyczny można uruchomić w systemie e-learningu połączonym z grywalizacją

 • Prywatność
  E-learning jest szczególnie polecaną formą edukacji dla wszystkich tych, którzy odczuwają dyskomfort w przypadku udziału w publicznych szkoleniach i warsztatach.

 • Interaktywność
  E-learning połączony z elementami znanymi z mediów społecznościowych, jak tablice z dyskusjami, czy Wirtualna Kafeteria pozwalają na zawieranie więzi z innymi użytkownikami i tworzenie relacji także poza ramami fizycznych “silosów” w organizacji. 

3. Wspieranie inkluzywności i team-buildingu

Platforma e-learningu dzięki zgrywalizowanym rozrywkom i tabelom rankingowym pobudza ducha zdrowej rywalizacji, ale również ducha zespołowego i pozwala wyłaniać liderów.

Edustrada zgrywalizowana platforma edukacyjna ranking

Edustrada - Zgrywalizowania platforma edukacyjna, przykład rankingu (tabeli scoringowej).

4. Rozwój w oparciu o dane i fakty, a nie o założenia

Centralnym elementem zarządzania, który powinna oferować platforma e-learningu, jest dashboard z narzędziami analitycznymi, raportami i systemem benchmarkingu.

Edustrada Raporty

Edustrada - Raporty i dane analityczne

5. Pomiar efektywności szkoleń na liczbach

E-learning, jak każdy system cyfrowy pozwala na łatwy pomiar efektywności szkoleń, nie tylko za pośrednictwem wskaźników ukończenia kursów, czy ocen użytkowników, ale również dzięki dostępowi do raportów z wynikami testów i szkoleń.

Informacja zwrotna wbudowana platformę e-learningu już u podstawy

Ponadto wbudowane mechanizmy dwukierunkowego feedbacku i pozyskiwania informacji zwrotnej na każdym etapie szkolenia, pozwalają na ulepszanie doświadczenia użytkowników oraz dalsze zwiększanie zaangażowania w proces rozwoju w ramach platformy, jak i całej organizacji.

Zamiast egzaminów i certyfikatów - odznaki, punkty i rankingi, które zwiększają motywację

Ukończenie klasycznego kursu skutkuje z reguły uzyskaniem dyplomu, lub certyfikatu. 

Platformy e-learningu oparte na grywalizacji umożliwiają na dokładne punktowanie poszczególnych elementów zgrywalizowanego procesu rozwoju i dużo częstsze wynagradzanie wysiłków użytkowników, co przekłada się na wzrost motywacji do nauki i podejmowania kolejnych wyzwań szkoleniowych.

Ponadto tabele scoringowe pozwalają użytkownikom na czytelne zwizualizowanie ich postępów w ramach całej ścieżki rozwoju i daje odpowiedź, gdzie się znajdują na tle innych uczestników platformy e-learningowej.

6. Wsparcie nauki umiejętności, a nie “suchego” przekazywania wiedzy

Grywalizacja promuje zdobywanie realnych umiejętności, które są niezbędne w miejscu pracy, zamiast tzw. “zrzutu wiedzy”.

Użytkownicy biorący udział w rozgrywkach grywalizacyjnych muszą wykazać się realnymi umiejętnościami, aby awansować w rankingach.

Zdobywanie umiejętności jest też promowane bardziej, niż nauka na pamięć dzięki systemowi punktów i odznak.

zgrywalizowana platforma edukacyjna Edustrada profil

Edustrada - Profil użytkownika, wyróżnienia i odznaki.

Podsumowanie

Platforma e-learningu pozwala firmie zaoszczędzić czas, pieniądze i umożliwia szybsze reagowanie na zmiany na rynku pracy oraz w potrzebach szkoleniowych i kompetencyjnych swoich kadr.

E-learning zmienił sposób, w jaki firmy mogą inwestować w rozwój pracowników.

Korzyści, jakie dają platformy e-learningu firmom: 

 • oszczędza czas pracowników dzięki micro-learningowi oraz firm dzięki udostępnieniu narzędzi analitycznych,
 • oszczędza pieniądze:
  • to efektywność kosztowa - jedna platforma do wielu zastosowań i szybkie wdrożenie,
  • łatwa centralizacja i popularyzacja szkoleń, nawet w wielokulturowych i bardzo rozbudowanych organizacjach,
 • szybkość wdrażania zmian i reagowania na zmiany rynkowe:
  • możliwość szybkiego publikowania nowych szkoleń w całej organizacji,
  • projektowanie własnych szkoleń bez udziału deweloperów, dzięki narzędziom autorskim,
 • ponadto e-learning wspiera inkluzywność i zrównoważony rozwój oraz przyjazne środowisko pracy.

Elastyczność, dostępność i atrakcyjność platform e-learningowych może wspomóc firmy w dynamicznie zmieniających się czasach, które dotyczą każdej branży i jej pracowników.


Jeśli chcesz wypróbować platformę e-learningu połączoną z grywalizacją - zapraszamy do wypróbowania demo Edustrady - kliknij poniżej, wypełnij formularz, a przeprowadzimy Cię przez nasz system.

Zespół Edustrady


30-03-2021

Ireneusz Krajewski

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Edustrada Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach w e-learningu i team-buildingu.