Grywalizacja co to jest? Korzyści z grywalizacji dla biznesu 

Z tego wpisu dowiesz się, czym jest grywalizacja w kontekście działań biznesowych oraz jakie korzyści uzyskasz dzięki wdrożeniu jej w swojej organizacji.

Co to jest grywalizacja?

Grywalizacja to zastosowanie mechanizmów znanych z gier w kontekstach i działaniach nierozrywkowych - np. w edukacji i rozwijaniu kompetencji pracowników, w budowaniu zaangażowania zespołów i tworzeniu społeczności, w usprawnianiu realizacji celów marketingowych, lub sprzedażowych itd.

Termin pochodzi od angielskiego “gamification” i rzadziej jest spotykany w formie “gamifikacja” w języku polskim.

grywalizacja elementy gier w biznesie

Elementy gier wykorzystywane w grywalizacji

Grywalizacja stosuje sprawdzone elementy z gier - w szczególności:

 • Sprecyzowany cel gry
   Każda gra posiada określony cel, który jest znany już na początku rozgrywki, dzięki czemu dla gracza jest jasne, jaka jest stawka i nagroda, o którą walczy.

 • Zasady
   Żadna gra się bez nich nie obejdzie, a celem reguł jest narzucenie pewnych granic, w ramach których należy się poruszać, aby dojść do zwycięstwa.

  Ponadto jasne i sprecyzowane zasady w grach wieloosobowych sprawiają, że rozgrywka jest sprawiedliwa, oparta na faktach i realnych osiągnięciach, a nie na niejasnych przesłankach.

 • Poziomy trudności i podział na etapy
   Gra jest przygodą i z uwagi na to, że niektóre gry angażują na wiele godzin, konieczny jest podział rozgrywki na etapy.

  Co więcej, żeby gra nie była zbyt łatwa i cały czas stawiała pewne wyzwanie przed graczem, który poznał reguły - wprowadza się poziomy trudności, które na dalszych etapach są wyższe. Oznacza to na przykład, że czas reakcji wymagany od gracza się skraca, gra przyspiesza, albo wymagane są wyższe “wypracowane umiejętności”.

 • Możliwość rozwoju postaci
   Gra z reguły posiada bohatera, w którego wciela się gracz i to ta postać porusza się po świecie gry. W grach typu “role-playing” nasza postać stale się rozwija i wzmacnia pewne umiejętności, dzięki czemu rozgrywka na wyższych poziom, mimo wyższego poziomu trudności nadal jest możliwa.

  Rozwój postaci może być realizowany w taki sposób, że gracz ma do dyspozycji pewną pulę punktów, którą może rozdysponować na umiejętności bohatera - takie, jak np.: siła, szybkość, inteligencja itd.

 • Interaktywność
   Gry są projektowane w taki sposób, aby na bieżąco podawały rezultaty i kwantyfikowały działania graczy.

  Gracz, dzięki jasnej wizualizacji postępów w postaci liczb - np. stanu zaawansowania, czy procentów rozwoju postaci dokładnie wie, w jaki punkcie się znajduje i jak daleko ma do celu.

 • Multimedialność, angażowanie wielu zmysłów
   To połączenie tekstu, obrazu, dźwięku i animacji oraz atrakcyjnych efektów specjalnych, czy kolorów, które sprawiają, że gra jest atrakcyjna dla wielu zmysłów i angażuje w pełni umysł gracza, co przekłada się na większe skupienie na realizowanym celu.

 • Dostarczanie emocji
   Dzięki podziałowi rozgrywki na etapy i nagradzaniu poszczególnych osiągnięć, rozgrywka dostarcza emocji, ponieważ można coś zyskać, ale również coś stracić i nie przejść danego etapu. Gry dostarczają nie tylko doświadczeń zmysłowych, ale i emocjonalnych, dzięki czemu gracze chcą do nich powracać, a jednocześnie dobrze zapamiętują doświadczenia z nich, gdyż ich umysł jest głęboko zaangażowany w czasie grania.

 • Rywalizacja
   W rozgrywkach zespołowych, dzięki mierzeniu i wizualizowaniu na bieżąco postępów każdego z uczestników gry, widać tendencję do budowania umiejętności zdrowej rywalizacji opartej na faktach, a nie na domysłach. W grze wszystko jest obiektywne dzięki temu, że każdy gracz podlega tym samym zasadom. To wzmaga chęć rozwoju wszystkich uczestników procesu.


Dzięki powyższym elementom grywalizacja jest procesem, który w głębokim stopniu angażuje świadomość odbiorców i zwiększa motywację do osiągania celów.

Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy gracze zdają sobie sprawę, że stawką jest poprawa realnych umiejętności, które mogą pomóc w karierze zawodowej i przekładają się na realne osiągnięcia. 

Firmy mogą iść jeszcze dalej i dać uczestnikom programów grywalizacyjnych szansę na wymianę zdobyczy ze świata gry na realne nagrody.

Osiągniesz jeszcze więcej dzięki połączeniu grywalizacji i benefitów

edustrada platforma benefit system kafeteryjny

Edustrada - Platforma benfitów i system kafeteryjny w jednym

Taką możliwość daje połączenie platformy grywalizacyjnej z tak zwanym systemem kafeteryjnym (patrz: Wirtualna Kafeteria), dzięki czemu system zamienia się w skuteczną platformę motywacyjną dla pracowników.

Skoro mowa o pracownikach, warto przyjrzeć się konkretnym korzyściom dla biznesu, które można uzyskać dzięki wprowadzeniu grywalizacji.

Jakie są korzyści ze stosowania grywalizacji dla biznesu?

Grywalizacja pomaga przede wszystkim w zwiększeniu motywacji i zaangażowania pracowników tam, gdzie zawodzą tradycyjne metody.

Jakie narzędzia może zastąpić grywalizacja?

Do tradycyjnych metod zwiększania motywacji można zaliczyć między innymi:

- wyjazdy integracyjne, które z reguły odbywają się sporadycznie,

- kosztowne stacjonarne sesje i spotkania o charakterze warsztatowym,

- nieskalowalne procesy coachingowe, i tym podobne, “klasyczne” podejścia.

Grywalizacja wpłynie w Twojej firmie przede wszystkim na:

Zwiększenie zaangażowania i motywacji

Techniki znane z gier pobudzają zaangażowanie pracowników dzięki temu, że procesy grywalizacyjne dosłownie wciągają w rozgrywkę.

Dodatkowo system punktów i odznak za kolejne osiągnięcia pobudza motywację do dalszego usprawniania i daje poczucie uczestnictwa w procesie, który bardziej przypomina drabinę z jasno nakreślonymi celami, niż rozczłonkowane i oderwane od całości elementy niezrozumiałej układanki.

Edustrada four foundations of gamified e-learning

Edustrada ma wbudowaną Wirtualną Kafeterię, w której pracownicy mogą wymieniać punkty na realne nagrody, co dodatkowo zwiększa motywację.

Udział w grywalizacji buduje poczucie satysfakcji i wzmacnia zrozumienie sensu, dla którego warto podnosić kwalifikacje. 

Ciągłe usprawnianie i podnoszenie kompetencji

Grywalizacja bardzo dobrze sprawdza się w procesach onboardingu i podnoszenia komepetencji pracowników. 

Narzędzia e-learningu oparte na grywalizacji są dostosowane do wymogów współczesnego miejsca pracy, dzięki temu, że pozwalają na połączenie indywidualnego podejścia do potrzeb pracowników z możliwością efektywnego skalowania procesu nauki.

Platformy zgrywalizowane e-learningu takie, jak Edustrada zapewniają między innymi:

 • atrakcyjną formę szkoleń, które angażują, zamiast powodować znudzenie,
 • wsparcie zdobywania umiejętności zamiast wiedzy encyklopedycznej,
 • budowanie doświadczenia dzięki możliwości odgrywaniu scen opartych na praktycznych sytuacjach spotykanych w życiu zawodowym,
 • łatwe skalowanie i brak konieczności stałego nadzoru działu HR nad procesem edukacji, dzięki automatyzacji pozyskiwania informacji dotyczących jakości i efektywności szkoleń,
 • zaangażowane pracowników w rozwój systemu, dzięki systemowi feedbacku (informacji zwrotnych z systemu) i ankiet, które pozwalają na bieżąco aktualizować i ulepszać treści szkoleń.

Wyróżnienie najlepszych pracowników i zwiększenie lojalności

zgrywalizowana platforma edukacyjna Edustrada profil

Edustrada - Profil użytkownika, wyróżnienia i odznaki

Rozgrywki grywalizacyjne pozwalają na tworzenie zespołów i regularne weryfikowanie sprawności w posługiwaniu się nowymi umiejętnościami na tle innych zespołów, czy poszczególnych członków.

Najlepsi mogą być wynagradzami nie tylko punktami, ale i specjalnymi odznakami, co pozwala na wyłonienie naturalnych liderów i dodatkowo wzmacnia ducha zespołu, który pełniej angażuje się w zadania dzięki temu, że ma realne wzory sukcesu - swoich bliskich kolegów.

Podniesienie produktywności

Im bardziej zmotywowani pracownicy i zgrane zespoły, tym wyższa jest ich produktywność i wydajność pracy. 

Zastosowanie strategii grywalizacyjnych pomaga osiągnąć lepsze wyniki w pracy, przy jednoczesnym zachowaniu mniej napiętej atmosfery w pracy i obniżeniu poziomu stresu

Grywalizacja jest naturalna nie tylko dla liderów i handlowców, ale dla pracowników każdego szczebla i doskonalne wspiera również działy marketingu, general managementu, product developmentu, czy merchandisingu, gdzie konieczne jest dostarczanie wymiernych rezultatów.

Polepszenie komunikacji w zespołach

Duże korporacje, od dawna stosują programy integrujące pracowników poprzez zaangażowanie w luźniejsze, bawiące aktywności.

Przykładem takich zajęć, jest na przykład poranna joga, czy rozgrywki w “piłkarzyki”, albo tzw. TGIF (z ang. “Thank God It’s Friday”), czyli luźne piątki, podczas których pracownicy mogą porozmawiać na tematy pozazawodowe i zaprzyjaźnić się w otoczeniu muzyki i zabawy.

Takie “luźne” aktywności dodatkowo zacieśniają więzy międzyludzkie i poszerzają perspektywę spojrzenia, a to, wraz z rozgrywkami grywalizacyjnymi, przekłada się na lepszą komunikację nie tylko w ramach danego zespołu, ale także całej firmy i burzy mury i zapobiega formowaniu się zamkniętych “silosów” wewnątrz firmy.

Pobudzenie ducha innowacji i kreatywności

Połączenie zdrowej rywalizacji, lepszego zrozumienia swoich celów w ramach całego zespołu, czy organizacji, oraz bieżąca komunikacja z innymi sprawia, że pojawia się pole do zwiększonej innowacyjności i kreatywności.

Case Study

Firmy, które wprowadziły grywalizację, notują znaczący wzrost kreatywności - np. w swoim case study SAP Streamwork wskazuje, że dodanie grywalizacji do sesji brainstormingowych zwiększyło ilość generowanych pomysłów o 58%.

Co to jest grywalizacja w konteście biznesu i czy jest opłacalna?

Grywalizacja się opłaca, ponieważ przekłada się na rezultaty biznesowe i jest bardziej opłacalnym i skuteczniejszym narzędziem, niż mniej kwantyfikowane procesy coachingowe, lub klasyczne sesje warsztatowe mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników.

Grywalizacja sprawdzi się przede wszystkim w działach i wsparciu procesów:

 • onboardingu nowych pracowników,
 • marketingu i employer brandingu, 
 • promocji i przekwalifikowania pracowników,
 • działach sprzedaży i outsourcingu sił sprzedaży,
 • trade-marketingu i visual-merchandisingu
 • księgowości

Jeżeli jesteś zainteresowany prezentacją możliwości zgrywalizowanej platformy e-learningu oraz chcesz poznać mechanizmy, dzięki którym zwiększych zaangażowanie i motywację pracowników - skontaktuj się z nami

albo wypełnij formularz i umów się na demo

Pozwól się oprowadzić po naszym systemie.

Od ponad 11 lat wdrażamy rozwiązania korporacyjne dla działów sprzedaży jako Companion Sp. z o.o. i stosujemy elementy grywalizacji do osiągania rezultatów biznesów naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy,

Edustrada logo

Zespół Edustrady


03-02-2021

Ireneusz Krajewski

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Edustrada Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach w e-learningu i team-buildingu.