Benefity Kafeteria: Jak motywować pracowników pozapłacowo? Systemy kafeteryjne 

Benefity-kafeteria, to hasło, które powinna znać każda współczesna firma. W obecnych czasach benefity pozapłacowe stały się ważną częścią procesu rekrutacji i utrzymania wartościowych pracowników.

Pod pojęciem świadczeń pozapłacowych należy rozumieć nie tylko opiekę zdrowotną pracowników i karnety sportowe, ale także spersonalizowaną pulę innych usług i produktów, które pracownicy mogą sobie wybierać z oferty.


Pracodawcy mogą uprościć zarządzanie tak szerokim zakresem świadczeń pozapłacowych korzystając z takich narzędzi, jak platformy benefit, lub systemy kafeteryjne

Benefity, kafeteria i zaangażowanie pracowników

Systemy kafeteryjne dają pracownikom autonomię w zakresie wyboru produktów, lub usług dostępnych na preferencyjnych warunkach w ramach programu, dzięki temu, że wystawiają je “na widok” w Wirtualnej Kafeterii.

Wirtualna Kafeteria, to nie tylko miejsce, które pozwala na przedstawienie dostępnej oferty.
W niektórych platformach benefitów jest również miejscem, w którym: 

 • pracownicy mogą wymienić się poglądami na temat benefitów, 
 • pracodawca ma możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat prezentowanej oferty,
 • może być też miejscem wirtualnych spotkań pracowników i wymiany poglądów (jak prawdziwa kawiarnia), które łączą osoby o podobnych zainteresowaniach i zacieśniają współpracę.

Te wszystkie czynniki przekładają się na to, że kafeteria benefit zwiększa motywację i zaangażowanie oraz lojalizuje pracowników z firmą.

edustrada platforma benefit system kafeteryjny
Edustrada – Platforma benfitów i system kafeteryjny

Najważniejsze zalety systemu kafeteryjnego

System kafeteryjny nie tylko upraszcza pracodawcy zarządzanie benefitami, ale znacząco automatyzuje i upraszcza dostosowanie oferty do gustów odbiorców.

Podsumujmy korzyści kafeterii i platformy benefit:

 • ułatwia pracodawcy zarządzanie portfolio świadczeń pozapłacowych,
 • gromadzi benefity o różnym charakterze, dostępne w różnych lokalizacjach w jednym miejscu – przypomina wewnętrzny e-commerce z walutą, którą są np. punkty,
 • przekazuje możliwość decydowania o ofercie i jej kształtowania w ręce pracowników, czyli bezpośrednich konsumentów, 
 • pozwala pracodawcy na bardziej efektywne wykorzystanie budżetu przewidzianego na świadczenia pozapłacowe,
 • pracodawca może sprawniej dywersyfikować środki przewidziane na świadczenia, które najlepiej odpowiadają potrzebom większości pracowników, 
 • system daje szybką informację zwrotną dotyczącą atrakcyjności oferty oraz elementów “niszowych” w ofercie,
 • pracodawca ma możliwość optymalizowania budżetu na benefity, dzięki możliwości  błyskawicznego wycofywania benefitów, których koszt obsługi, lub dostarczenia jest zbyt wysoki.

Platforma benefit “next level”

Jak dodatkowo można wykorzystać system kafeteryjny do dalszej personalizacji i zwiększania zaangażowania pracowników? 

Odpowiedzią jest połączenie trzech elementów platformy benefit, systemu kafeteryjnego i zgrywalizowanego e-learningu.

Jakie korzyści daje połączenie: benefity-kafeteria-grywalizacja?

Edustrada jest systemem, który u podstaw wywodzi się z e-learningu połączonego z mechanizmami grywalizacji (więcej o grywalizacji przeczytasz tutaj). 

W tego typu systemie pracownicy rozwijają swoje umiejętności dzięki udziale w szkoleniach micro-learningowych i grach edukacyjnych. 

Gry posiadają element rywalizacji i pozwalają uczestnikom na testowanie zdobytych umiejętności przez udział w rozgrywkach.

Korzyścią takiego mechanizmu jest ścisłe połączenie rozwoju zawodowego z realnych testowaniem zdobytych umiejętności oraz przejrzysty proces wyłaniania najlepszych “graczy” (wszystkich obowiązują identyczne zasady gry).

Tym samym pracodawca zyskuje możliwość przydzielania pracownikom punktów w systemie, które nie tylko są częścią ogólnego pakietu świadczeń, lub zależą od stażu pracy, ale przede wszystkim są powiązane ze stopniem umiejętności zdobytych w korporacyjnej platformie e-learningowej i konkurencjach organizowanych wewnątrz firmy.

Grywalizacja a system kafeteryjny

Grywalizacja jest czynnikiem, który zwiększa motywację i zaangażowanie oraz zanurza pracowników w procesie e-learningu i testowania swoich umiejętności.

Grywalizacja jest narzędziem, które skutecznie przekłada się na wzrost umiejętności oraz na budowanie ducha zespołu.

Ponadto grywalizacja w połączeniu z e-learningiem pomaga uniknąć problemów, które dotyczą tradycyjnych narzędzi motywacyjnych, jak coaching, czy szkolenia stacjonarne.

zgrywalizowana platforma edukacyjna Edustrada profil
Edustrada – Profil użytkownika, wyróżnienia i odznaki

Podsumujmy korzyści dla pracodawcy:

 • szkolenie pracowników i dodatkowe wspieranie i sterowanie procesem edukacji dzięki odpowiedniemu przydzielaniu wartości punktowych w systemie (np. więcej punktów za ukończenie szkoleń e-learningowych, które dają cenniejsze umiejętności z punktu widzenia biznesu),
 • możliwość precyzyjnego targetowania grup, które korzystają z benefitów oraz uzależnienia systemu wynagradzania od wyników rozwoju.,
 • kultywowanie ducha kooperacji i zdrowej rywalizacji, przez ocenianie zespołów, a nie wyłącznie jednostek, co opłaca się zarówno firmom, jak i pracownikom,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w proces rozwoju nowych umiejętności, dzięki powiązaniu ich z realnymi nagrodami,
 • lepsze wykorzystanie budżetu na świadczenia pozapłacowe, dzięki uwzględnieniu szerszego spektrum czynników przy wynagradzaniu,
 • bardziej obiektywny system oceny zasług oparty na jasnych przesłankach, a nie na nieczytelnych kryteriach.

A jak to wygląda z perspektywy pracownika?

Pracownicy zdecydowanie wolą mieć pewną autonomię w zakresie wyboru benefitów w kafeterii, co przekłada się na poziom zadowolenia z wybranych benefitów. 

Dzięki temu, że istnieje jedno centralne miejsce, które każdy może odwiedzić, nie powstaje chaos w zrozumieniu jaka jest oferta. Elementy dostępne w kafeterii są zawsze aktualne. 

System kafeteryjny umożliwia personalizację oferty, co pracownicy bardzo doceniają.

Benefity, kafeteria, grywalizacja – podsumowanie

Jeśli widzisz sens zastosowania systemu łączącego powyższe trzy elementy, skorzystaj z okazji i wypróbuj wersję demonstracyjną Edustrady, albo skontaktuj się z nami i powiedz nam o swoich potrzebach.

Zespół Edustrady


18-02-2021

Ireneusz Krajewski

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Edustrada Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach w e-learningu i team-buildingu.