Te narzędzia motywowania pracowników budują satysfakcję i zadowolenie z pracy 

Instrumenty i narzędzia motywowania pracowników w firmach są różnorodne i z reguły w Polsce są rozdzielane na trzy kategorie:

  • środki przymusu, 
  • środki zachęty, 
  • środki perswazji.

Poniżej znajdziesz klasyczny podział i typowe przykłady motywatorów :

klasyczne elementy systemu motywacyjnego
Rys.1: Źródło: W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, Wyd. CeDeWu 2010, s.13

Z tego wpisu dowiesz się jakie narzędzia motywacji są efektywne z uwagi na swoją trwałość i nie wymagają stałej stymulacji finansowej.


Grywalizacja jest określana jako ulepszenie doświadczeń użytkowników (UX) poprzez wdrożenie mechanizmów znanych z gier do standardowych procesów np. biznesowych w celu tworzenia większej wartości.

Celem grywalizacji jest wpływanie na zachowanie użytkowników poprzez oddziaływanie na ich motywacji, za pośrednictwem elementów, które opisaliśmy w tym artykule.

Najbardziej pożądanym rodzajem motywacji jest motywacja wewnętrzna (Hamari i in. 2014).

Budowanie motywacji pracowników a motywacja

Budowanie motywacji pracowników, która jest trwała, jest uzależnione od rodzaju motywacji, która streruje ich działaniami.

Różnica pomiędzy motywacją wewnętrzną a zewnętrzną

Motywacja wewnętrzna to te działania, które są realizowane z uwagi na satysfakcję, która towarzyszy procesowi realizacji, a nie samym wynikom tych działań, jak np. nagrody, pieniądze, wyższy status itd.

Motywacja wewnętrzna jest samoistna i uważa się ja za taki rodzaj napędu do działania, którego wynikiem jest doświadczenie radości ze zrealizowanego zadania (Ryan & Deci, 2000).

Grywalizacja pomaga w modyfikowaniu zwykłych, mechanicznych działań związanych z realizacją zadań w taki sposób, aby były bardziej angażujące i motywujące (Marache-Francisco i Brangier, 2015).

Grywalizacja osiąga ten cel dzięki wpływaniu na motywację wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Motywacja zewnętrzna jest instrumentalna.

Motywacja wewnętrzna

Badania wskazują (Deci i in., 1999), że przyznawanie namacalnych nagród za realizację zadań może w pewnych warunkach obniżać motywację wewnętrzną. 

Jeśli osoba ocenia informację zwrotną jako oddziaływania kontrolujące, to czuje wewnętrzną presję i jej motywacja wewnętrzna spada.


Według Deci i Ryan’a nagrody mogą spełniać dwie funkcje:

  • funkcja informacyjna, 
  • funkcja kontrolująca (sterująca).

W pierwszym przypadku nagroda jest po prostu informacją o tym, jakie umiejętności i zdolności prezentuje dana osoba.

W drugim przypadku, nagroda jest sposobem sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. 

Poniższy schemat wyjaśnia w jaki sposób nastawienie osoby, która otrzymuje feedback na temat swoich działań (np. nagrodę finansową, lub informację zwrotną – tu określone ogólnie jako feedback), może zostać odebrane w zależności od sposobu zorientowania danego człowieka na autonomię, lub na kontrolę.

kontrolująca a informacyjna rola feedbacku
Rys. 2: Kontrolująca a informacyjna funkcja feedbacku w zależności od indywidualnej percepcji przyczynowości (Mekler i in., 2015)

Najważniejsze wnioski

Podsumowując, Ryan i Deci zbadali i stwierdzili, że tworzenie warunków wspierających rozwój  autonomii i kompetencji, ma pozytywny wpływ na kształtowanie się motywacji wewnętrznej.

Motywacja zewnętrzna

O ile celem grywalizacji jest wspieranie motywacji wewnętrznej, o tyle nie wszystkie działania, których dokonują ludzie są sterowane wewnętrznie. 

Wiele działań jest częściowo motywowanych także poprzez czynniki zewnętrzne.

Według badań Ryan’a i Deci z 2000 r. (patrz rys. 3) im bardziej zintegrowane i zinternalizowana jest motywacja zewnętrzna, tym bardziej badana osoba była skłonna była do postrzegania ich jako motywacja powodowana wewnętrznie, co skutkowało wyższym poczuciem autonomii i postrzegania swoich zachowań jako będących wynikiem determinacji osobistej.  

systematyka ludzkiej motywacji
Rys. 3: Systematyka ludzkiej motywacji (Ryan i Deci, 2000)

Najważniejsze wnioski

Podsumowując, problemem zewnętrznych motywatorów jest to, że zdejmują z człowieka odpowiedzialność za własne działania i obniżają poczucie autonomii.

Motywatory wewnętrzne z kolei, wspierają kształtowanie autonomii i kompetencji, co sprzyja integracji i internalizacji zachowań samoregulacyjnych, a to skutkuje wzrostem poczucia satysfakcji osobistej.

Podsumowanie wyników badań

Grywalizacja okazuje się skuteczna zarówno jeśli chodzi o wspieranie motywacji wewnętrznej oraz kształtowanie cech psychologicznych, które budują autonomię i poczucie kompetencji dzięki dostarczaniu zróżnicowanych wyzwań i rozgrywek, które kształtują umiejętności podejmowania decyzji i szukania rozwiązań dla napotykanych problemów (Ryan i Deci, 2000). 

Ważne: Okazuje się, że namacalne nagrody (jak bonusy finansowe) mogą osłabiać wewnętrzną motywację.

(Deci i in., 1999), z kolei wykorzystanie niematerialnych nagród może potencjalnie wspierać wewnętrzna motywację, o ile osoba, które otrzymuje feedback w postaci tego typu nagrody postrzega ją jako informację, a nie kontrolę.

Wpływ grywalizacji na motywację wewnętrzną jednak polegać na czymś więcej niż wprowadzenie elementów wirtualnych nagród, jak punkty, czy odznaki. 

Grywalizacja musi również oferować możliwość zanurzenia w doświadczeniu rozgrywki, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu storytellingu, etapów gry, a elementy takie, jak punkty i odznaki powinny zostać zaprojektowane w taki sposób, aby wspierały poczucie wzrostu kompetencji i autonomii użytkowników.

Dobra implementacja grywalizacji przekłada się na wzrost satysfakcji i samozadowolenia jej uczestników.

Jak dzisiaj wygląda motywowanie pracowników w Twojej firmie?

Czy narzędzia motywacji, które są stosowane w Twojej organizacji są zaprojektowane w taki sposób, że pobudzają głównie motywację zewnętrzną, czy wewnętrzną?

Jeśli są to głównie instrumenty motywacji zewnętrznej, to warto zadać sobie następujące pytanie…

Grać, czy nie grać?

Według nas kwestia nad którą należałoby się zastanowić w organizacji, to nie czy warto wprowadzić grywalizację i nowoczesne narzędzia rozwoju pracowników, lecz jak szybko to zrobić?

W mnogości narzędzi można łatwo się pogubić, a dodatkowo można przeoczyć te, które przyszły wraz z nowymi technologiami.

Polecamy naszą sprawdzoną w praktyce platformę do rozwoju i motywacji pracowników, połączoną z e-learningiem, którą oparliśmy na ponad 11-letnim doświadczeniu związanym z grywalizacją procesów korporacyjnych (m.in. procesów sprzedaży).

Edustrada oferuje takie elementy jak: 

  • system kafeteryjnyWirtualna Kafeteria, w której możesz nagradzać pracowników oferując im możliwość wymiany wirtualnych nagród i punktów na materialne benefity,
  • zgrywalizowane szkolenia oparte na micro-learningu, czyli w postaci pigułek wiedzy, które można zrealizować w 5-15 minut dziennie, zamiast szkoleń opartych na dużych porcjach informacji do zapamiętania.

Jeśli chcesz wypróbować wersję demonstracyjną Edustrady, kliknij w poniższy baner, lub przycisk DEMO w menu górnym, lub skontaktuj się z nami.


30-04-2021

Ireneusz Krajewski

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Edustrada Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach w e-learningu i team-buildingu.